ถุงมือไนไตร: Expert Glove บริษํท แซด เอ็น พี ที จำกัด
Website Bannerถุงมือยางไนไตร

   
                          
     
 
ถุงมือยางไนไตร (บรรจุ 50 คู่/กล่อง. 10กล่อง/ลัง)
- ถุงมือยางไนไตร เหมาสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์  
   อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเคมีและงานอุตสาหกรรมทั่วไป  

      


                                                                 
        


            

ถุงมือยางไนไตรป้องกันสารเคมี หนา 15 mil, 18 mil. 

   ถุงมือไนไตร ด้านในเสริม Flock Lined มี Texture บนฝ่ามือป้องกันลื่นในการหยิบจับชิ้นงาน ป้องการสายเคมี ทนต่อน้ำมันและสารละลายต่างๆ
Current Pageid = 6